"...rydym yn ddoethach, gyda’n gilydd..."

Pob ymholiad:

Ff: 0333 305 6567

Systemau asesu a dadansoddi o safon fyd-eang i ysgolion

Mae defnyddio systemau asesu a dadansoddi IAS yn golygu bod:

  • Athrawon dosbarth yn treulio llai o amser yn cofnodi data asesu
  • Athrawon dosbarth yn cael darlun llawn o gyrhaeddiad a chynnydd plant unigol a grwpiau o blant y gellir ei ddefnyddio i hysbysu cynllunio
  • Arweinwyr pwnc yn cael mynediad at ddadansoddiad cyfan o Gyfnod Allweddol o’u pwnc drwy glic llygoden
  • Uwch arweinwyr â mynediad parod at gyrhaeddiad a data gwerth ychwanegol yr ysgol gyfan, gan gynnwys gwahanu grwpiau bregus
  • Modd cynnwys canlyniadau profion llythrennedd a rhifedd wrth ddadansoddi data
  • Datrysiad data asesu cyfan wedi’i addasu i anghenion unigryw eich ysgol.